מה שונאינו רוצים מאיתנו?

הנרי פורד אנטישמי ידוע, שהיה מבין ומכבד את תפקיד עם ישראל, כי ידע שע״י מימוש תפקיד האומה הזאת כל אומות העולם יבורכו, וכך כתב בספרו: ״היהודים הם גזע ששמר על עצמו בחיות ובעוצמה, על ידי שמירה על אותם חוקים טבעיים, שההפרה שלהם גרמה לריקבון של כל כך הרבה אומות אחרות. זהו גזע שהיום ניצב לפנינו כאות לעתיקות שאליה מגיע כל העושר הרוחני שלנו…במשך זמן רב מדי היהודי היה מורגל לחשוב על עצמו כבעלים היחיד של ההומניות של החברה. לחברה יש דרישה גדולה נגדו שהוא יפסיק את הייחודיות שלו, שהוא יפסיק את הניצול של העולם… שהוא יתחיל לממש… את הנבואה העתיקה, כי דרכה כל האומות על פני כדור הארץ יבורכו.״ ) הנרי פורד, "היהודי הבינלאומי, הבעיה המרכזית של עולם")

 

הנרי פורד היה אנטישמי גדול ומפורסם בדעותיו על העם היהודי ונראה שכתב וחקר רבות את מקור שנאה שלו והגדיר את דרישתו כלפי היהודים ביתר דיוק משאר שונאינו. בקטע הזה הוא מדגיש את דרישתו  שנפסיק את הייחודיות והניצול של העולם.

על כך אומר רב  ד"ר מיכאל לייטמן כי: "ישראל ויהודים בכללם צריכים להתייחס לתפקיד שלנו כעבודה קשה ואין מה להתגאות זה לא שאם אתה יהודי את "נבחר" אלא נבחר לעבודה קשה זה חוב לעולם". כמובן שעלינו לרומם את רוחנו תמיד, אך רק לשם ביצוע השירות לכל עולם, רק לשם הבאת אושר והנצחיות שקיימת בחכמת אבותינו -חכמת הקבלה-חכמת חיבור.

כפי שניסח הנרי פורד בעצמו שנתחיל לממש את: "הנבואה העתיקה, כי דרכה כל האומות על פני כדור הארץ יבורכו.״  אותה הנבואה היא שיטת- חכמת קבלה המבוססת על נוסחה בעלת מימוש של "ואהבת לרעך כמוך" כלומר תיקון היחסים בינינו היהודים, תיקון הפילוג והפירוד דרך החיבור ומעל כל ההבדלים, כי בכל אחד מאיתנו יכולת פנימית מיוחדת לתקן את עצמו דרך חיבור עם זולת עד כדי כך שגלי אהבה ירכבו, ישלימו ויתקנו כל מקום חסר ופגום שמתגלה בכל רמה בשלמות.

על כך כתב המקובל "בעל הסולם": "האומה הישראלית נתקנה כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדככות לכל המין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי ההזדככות הללו הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת עולו ית', וכף החובה יתבער מן הארץ." (בעל הסולם. "הערבות", כ"ד)