מדרון חלקלק

מדריך הסקי "ירד למצב ישיבה" בירידה מהגבעה. על כול הקבוצה שעמו לגלוש בצורה כזו מאחריו בכול המהירות  ללא יכולת בלימה ובו זמנית גם לעצור את המחשבה על "מה יהיה". זה מבחן משותף לכול גולש ולקבוצה כולה ללכת אחרי המדריך וממש לסמוך עליו שיוביל אותנו לסוף המדרון מבלי לרסק ולהתרסק. אנלוגית הסקי שהתחברה לי, עלתה כתוצאה מהרגשת חוסר האונים המלווה אותי לראשונה בארץ שלנו, שאין ביכולתנו לצאת מהמדרון החברתי אנושי שבו אנחנו צוברים מהירות מרסקת.

מה קרה לי?

הפרוד ההרסני ההולך וגובר בינינו מקורו במשבר יחסים מערכתי הנובע מכוחו הגובר של הטבע האגואיסטי. לאגו האנושי יש דחף טבעי לפרוד ושליטה באחרים המלווה ברצון ליהנות לעצמו על חשבונם. ואיתו אי אפשר להקים עם ומדינה, ואפילו לא משפחה. 

ספרי קודש הם ספרים שנועדו לאפשר לכוח מיוחד לשנות את האדם, שינוי כלפי מטרה אידיאולוגית –  לאחד את עם ישראל בעזרתו של כוח החיבור הקיים כבר בטבע. איחוד הוא מבנה ערכי משותף המאפשר לארוג רשת קשר אנושית שכוחה מבוסס דווקא על ריבוי הדעות הטבעי הקיים בינינו. רשת קשר זו היא ספק הכוח שעושה את "כול ישראל חברים", וסביבו ניתן לאחד את עם ישראל בארץ ישראל  מעל כול המחלוקות. מול הכוח הזה אין שום כוח חיצוני שיכול עלינו.

למטרה זו מתגלה התגלו ספרים רבים של שיטת חיבור הנקראת חכמת הקבלה: התורה, ספר תהילים, ספרי האר"י ובעל הסולם ועוד ספרים של מורי הדרך למימוש שלה. חכמת הקבלה היא שיטת חיבור ייחודית שמקורה בשורש המשותף שלנו מיסוד העם. והידע הטמון בו הוא, אייך להשתמש נכון באגו ולכוון אותו מכוח הורס לכוח בונה.

למה דווקא אנחנו? 

כי בהיסטוריה שלנו נרשמה כבר תקופה ברוכה של חיבור נגד האגו, ו"אין חכם כבעל ניסיון" מה שאין לאף עם אחר.  "בני ברוך" היא היחידה הנבחרת של מורי הדרך לאיחוד העם מעל לטבע האגואיסטי שמפריד בינינו. אם רק נסכים ולו בקצת, עם אותם ההולכים ראשונה, כבר נאמץ כולנו סט ערכים לבנייתה של חברה אנושית חדשה וטובה. ונממש בכך את הכתוב: 

"הבוחר בעמו ישראל באהבה"